Ett projekt genom

ExpandE är ett gränsöverskridande projekt som Civilisationen driver tillsammans med Eda kommun och Vekstbedriften Vilja AS med finansiering från Interreg Sverige Norge och ARKO med målsättningen att minska gränshinder och öka anställningsbarheten och entreprenörskapet hos unga.

Förberedelser för unga att jobba
på båda sidor av gränsen

Digital arbetsplatsträning, studiebesök och praktik över gränsen.

Gränslöst ungt entreprenörskap

En gemensam metod för att utbilda unga i entreprenörskap på båda sidor av gränsen.

Vi kommer löpande att berätta om projektet på vår Facebook. Följ oss gärna!

Civilisationen är en ideell förening som vill bidra till en bättre värld för alla. Det gör vi genom att utveckla nya metoder, bygga kunskap och opinionsbilda om barn och ungas rättigheter.

Gå in på civilisationen.org och läs mer om oss där du också kan bli medlem i föreningen. Heja!